Tercerización Orgánica

Dibujo realizado por larvas de Hermetia Illucens, 2016
100 x 200 cm

Dibujos realizados por larvas de Hermetia Illucens (mosca soldado negra) con lixiviado de compost sobre papel